Chicken Waldorf Mini Tea Sandwiches (1 dozen)

A dozen of our Creamy Chicken Waldorf tea sandwiches served on a freshly baked mini croissant.
$40.00
| /