Mini Macarons (1 dozen)

A dozen of our mini macarons.
$24.00
| /